Chmelový extrakt

Chmelový extrakt

  • vyextrahované pivovarsky důležité látky z chmelových hlávek ve formě tmavé husté hmoty balené do plechových obalů. Pro výrobu extraktu jsou především využívány vysokoobsažné odrůdy chmele
  • Extrakt je využíván především pro 1. dávku chmele při vaření piva.
  •