Premiant

Chmel

  • aromatický chmel
  • výnos chmele: 1,8 – 2,5 t/ha
  • obsah alfa hořkých kyselin: 7,0 – 10,0 % hm.
  • obsah beta hořkých kyselin je 3,5 – 5,5 % hm.
  • chmelové aroma je příjemné, chmelové
  • vysoká stabilita výkonnosti