Chmelové produkty

Nakoupený chmel je dále zpracován a balen podle požadavků pivovarů. Při tomto procesu probíhá podle zákona o ochraně chmele též ověřování chmele. Ověřování je ukončeno vydáním ověřovací listiny (certifikátu), ta doprovází zabalený chmel až k zákazníkovi a je zárukou pravosti a původu českého chmele. Hlávky chmele mohou být upravovány následujícím způsobem:

  • Hlávkový chmel – je nejjednodušší a nejstarší formou balení hlávek. Hlávky se přetřídí (odstraní se biologické nečistoty a mechanické příměsi), následně se lisují na vysokotlakých lisech. Jako obal slouží tkanina z umělé vlákniny. Hmotnost jednoho balení vychází z požadavku zákazníka. Lisováním se sníží objem a omezí přístup vzduchu, přesto při delším skladování dochází k oxidaci a následnému snižování obsahu hořkých látek.
  • Granulovaný chmel – je novější a současně nejrozšířenější forma úpravy a balení. Hlávky vysušené na vlhkost 6,5 – 7,0 % jsou jemně rozemlety, slisovány do granulí o průměru 6 mm, baleny do bariérové folie a inertní atmosféry (CO2, N2). Jednotlivé sáčky o různé požadované hmotnosti jsou vkládány do kartonů a ty ukládány na paletu. Takto upravené hlávky lze v inertním prostředí skladovat i delší dobu, menší objem má výhody pro dopravu i skladování, je větší využitelnost hořkých látek z granulí v průběhu chmelovaru. Granulovaný chmel je upravován 2 způsobem:
    • Granule Typ 90 – složení je téměř shodné s hlávkovým chmelem, ze 100 kg hlávek se získá přibližně 90 kg granulí.
    • Granule Typ 45 – dokonalejším oddělením balastních látek z hlávky se získá produkt přibližně s dvojnásobným obsahem hořkých látek. Ze 100 kg hlávek se získá přibližně 45 kg granulí, výsledný objem produktu jen 40 – 50 %.
    • Chmelový extrakt jsou vyextrahované pivovarsky důležité látky z chmelových hlávek ve formě tmavé husté hmoty balené do plechových obalů. Pro výrobu extraktu jsou především využívány vysokoobsažné odrůdy chmele. V České republice se zpracování hlávek na extrakt v současné době neprovádí – není vybudována extrahárna, nepěstovala se dosud pro tyto účely vhodná odrůda chmele. Extrakt je využíván především pro I. dávku chmele při vaření piva.

ZDROJ: Doc. Ing. Josef Šnobl, CSc. a kol: Chmel – skripta ČZU – celá skripta – ZDE