Filtrační křemelina CLARCEL

Filtrační křemelina CLARCEL

  • CLARCEL diatomites – je jeden z nejznámějších materiálů pro různé filtrační procesy
  • CLARCEL®-FLO perlites – Tento typ filtru je používán pro filtrování tekutin s vysokou koncentrací pevný látek
  • CLAR-O-CEL® celulose – je materiál velmi často používaný pro předfiltraci. Především pro – čištění filtrů – ochranu filtračních zařízení a kvalitní dočištení.
  •