Filtrační křemelina LB MINERALS

Filtrační křemelina LB MINERALS

Filtrační křemelina je vhodná pro všechny typy ve světě používaných naplavovacích filtrů. Nabízíme kompletní řadu velmi kvalitních křemelin od hrubých značek F 70, F 60, F 50, které se používají zejména pro základní náplav, přes středně hrubou křemelinu F 25 až po velmi jemné značky F 15 a F 10, vhodné pro dávkování, které zajišťují při správném použití vysokou čirost filtrátu. Křemelina F4 se uplatňuje především při výrobě filtračních desek.