Lublin

Polský chmel pochází z odrůdy ŽPČ a pěstuje se v oblasti Lublin, Poznaň a Opole. Vyznačuje se stejně jako chmel Žatecký jemným chmelovým aroma.

 

alfa kyseliny 3,0 – 4,5%
beta kyseliny 3,0 – 4,0%
kohumulon 25 – 28%
obsah silic 0,5 – 1,1 ml/100g
myrcen 22 – 29%
karyofylen 6 – 11%
farnesen 10 – 14%
humulen 30 – 40%