Od 1. do 7. července jsou všichni pracovníci ze Svoboda-Fraňková na dovolené 🏖️  Objednávky z tohoto období budou expedovány 8. července 📦  Děkujeme za pochopení a přejeme krásné léto🌞
Od 1. do 7. července jsou všichni pracovníci ze Svoboda-Fraňková na dovolené 🏖️  Objednávky z tohoto období budou expedovány 8. července 📦  Děkujeme za pochopení a přejeme krásné léto🌞

Obchodní podmínky


Provozovatel:

Svoboda – Fraňková spol.s.r.o.
kpt. Jaroše 2369, 438 01 Žatec
IČ:640521818
DIČ:CZ64052818

Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 10009.

1. Všeobecná ustanovení
Níže uvedené obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.svoboda-frankova.cz (dále prodávající), a vymezují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

2. Předmět smlouvy
Předmětem smlouvy jsou položky výslovně uvedené v objednávce (dále jen zboží). Veškeré zboží je jednoznačně identifikováno jeho názvem, barevným provedením a cenou.
Prodávající se zavazuje, že bude dodávat:

 • bezvadné zboží v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží
 • vyhovující normám, předpisům a nařízením platným na území ČR


3. Objednání zboží
Zboží nabízené na www.svoboda-frankova.cz je možné objednat prostřednictvím objednávkového formuláře e-shopu.

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Takto vytvořená objednávka je vždy potvrzena automaticky odeslaným emailem. Kupní smlouva vytvořená v e-shopu vzniká okamžikem převzetí zboží.

Veškeré objednávky uskutečněné výše uvedenými způsoby jsou považovány za závazné. Případné stornování nebo úpravu objednávky může kupující učinit e-mailem na adrese: info@svoboda-frankova.cz.

Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit vstupní údaje, které do objednávky kupující vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Dokončit objednávku zavazující k platbě“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Dokončením objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami, které jsou k dispozici na www.svoboda-frankova.cz, a že s nimi souhlasí. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky tuto objednávku kupujícímu potvrdí automaticky odeslaným emailem, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

Objednáním kupující stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami, které jsou k dispozici na www.svoboda-frankova.cz, a že s nimi souhlasí.

V případě, že objednané zboží není dlouhodobě skladem nebo se již nevyrábí, bude kupující neprodleně ze strany prodávajícího kontaktován a bude s ním dohodnut další postup. Pokud kupující již zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet v co nejkratším termínu.

Právní vztahy vzniklé uzavřením kupní smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku, zejména ustanoveními o uzavírání smluv za použití prostředků komunikace na dálku.

Kupující má právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží (netýká se velkoobchodních partnerů).

Pokud se kupující rozhodne pro odstoupení v této lhůtě, musí být splněny následující podmínky:

 • do 14 dní od převzetí zboží musí tuto skutečnost oznámit prodávajícímu, a to písemně dopisem nebo e-mailem na adresu info@svoboda-frankova.cz
 • zboží musí být na náklady kupujícího doručeno, popř. zasláno na adresu skladu prodávajícího (ne na dobírku) – Svoboda-Fraňková, spol.s.r.o., Čeradice sklad chmele, 438 01 Žatec
 • zboží by nemělo být poškozené a nemělo by jevit známky neodborného užívání nebo opotřebování
 • zboží by mělo být v původním obalu - v případě rozbalení původního obalu zboží, si prodávají vymezuje právo na účtování 40 % přirážky za uvedení zboží do původního stavu
 • zboží musí být kompletní včetně příslušenství a doprovodných dokumentů - v případě poškození zboží / zásilky přepravou kupující tuto zásilku nepřebírá a tuto informaci neprodleně sdělí prodávajícímu na mail info@svoboda-frankova.cz nebo telefonicky na číslo 731 589 441

Po obdržení vráceného zboží vrátí prodávající do 14 dnů odpovídající částku předem dohodnutým způsobem. Bude-li zjištěno poškození zboží nebo jeho opotřebení, příp. bude zboží nekompletní, bude tato vrácená částka úměrně pokrácena.

V případě, že je zboží zakoupeno v rámci obchodní či podnikatelské činnosti, právo na odstoupení nevzniká.

V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebude prodávající akceptovat odstoupení od kupní smlouvy a zboží bude vráceno na náklady kupujícího zpět.

4. Cena a placení
Není-li v popisu zboží uvedeno jinak, platí cenová nabídka zboží vždy po dobu uveřejnění na www.svoboda-frankova.cz.

K ceně zboží jsou připočítávány náklady na doručení - viz. bod č. 6.

5. Dodací lhůta
Dodací lhůta je zpravidla 1 - 5 pracovní dnů. Dodací lhůta může být přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže je zpoždění způsobeno vyšší mocí nebo okolnostmi nezaviněnými prodávajícím (např. vyprodání zboží). V takových případech bude vždy kupující o delší dodací lhůtě neprodleně informován.

Kupující má možnost se o stavu vyřízení své objednávky informovat telefonicky na 731 589 441 nebo na emailové adrese info@svoboda-frankova.cz.

6. Náklady na doručení
Přehled možných způsobů doručení zásilek a jejich ceny:

 • DPD CZ : Balík na adresu do 5 kg zboží, výše dopravného 150,00 Kč / balík vč. DPH.
 • DPD CZ : Balík na adresu do 28 kg zboží, výše dopravného 200,00 Kč / balík vč. DPH.
 • Osobní odběr zboží ve skladu Čeradice, nezávisle na výši objednávky, po-pá: 7,00- 14,00 hodin, nutný telefonický kontakt předem
 • Individuální dopravy – dle konkrétní a odsouhlasené nabídky

Objednané zboží je za výše uvedených podmínek rozesíláno po celém území České republiky. Na území mimo ČR dodáváme po domluvě.

Přehled možných způsobů platby a jejich ceny:

 • Dobírka, hodnota objednávky do 20000,00 Kč vč. DPH, výše dobírky 30,00 Kč vč. DPH
 • Bankovním převodem, nezávisle na výši objednávky, bez poplatku

Maximální výše dobírky : 20 000 Kč.

V případě způsobu úhrady dobírkou je úhrada zboží realizována při převzetí zboží v hotovosti.

Při platbě bankovním převodem před dodáním je zboží odesíláno vždy až po připsání částky v plné výši ceny objednaného zboží (včetně nákladů na doručení) na účet prodávajícího.

Při platbě bankovním převodem po dodání (tato možnost je určena pouze pro dlouhodobé obchodní partnery) je zboží (včetně nákladů na doručení) placeno do data splatnosti uvedeného na faktuře na účet prodávajícího, který je uveden na faktuře. Do úplného zaplacení zůstává zboží majetkem prodávajícího.

Online platby přes platební bránu, sleva 3 % na zboží z dané objednávky.

Online platby pro nás zajišťuje platební brána ComGate. Poskytovatel služby, společnost ComGate Payments, a.s., je licencovaná Platební instituce působící pod dohledem České národní banky. Platby probíhající skrze platební bránu jsou plně zabezpečeny a veškeré informace jsou šifrovány.

Platba kartou
Nejrychlejší způsob zaplacení online. Do rozhraní platební brány ComGate zadáte číslo karty, datum platnosti a CVC kód – tři čísla, která najdete v podpisovém proužku na zadní straně karty. Vše je zabezpečeno standardem 3D Secure, a tak budete nejspíš požádáni o zadání číselného kódu, který obdržíte SMSkou od své banky.


Platba online bankovním převodem
Okamžitá platba prostřednictvím internetového bankovnictví. Platební brána ComGate Vás přesměruje do vašeho internetového bankovnictví, kam se přihlásíte jako obvykle a zde potvrdíte už připravený platební příkaz.


Po dokončení online platby budete přesměrováni zpět do obchodu. Platba je potvrzena okamžitě, budeme bez odkladu pokračovat v realizaci objednávky.

Kontakty na poskytovatele platební brány (pro případné reklamace nebo dotazy k platbám): ComGate Payments, a.s., Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové, e-mail: platby-podpora@comgate.cz, tel: +420 228 224 267.

Doporučujeme, aby si kupující řádně prohlédl zboží při jeho přebírání. Bude-li zjištěno mechanické poškození obalu zboží, doporučujeme neprodleně zkontrolovat stav zboží a v případě jeho poškození sepsat záznam o poškození za přítomnosti dopravce. Odpovědnost za poškození v průběhu přepravy zboží nese dopravce. Kupující by měl o míře poškození zboží neprodleně informovat prodávajícího.

7. Práva a povinnosti z vadného plnění
Má-li převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost nebo jakost jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.

Kupující může u dodavatele uplatnit nejpozději do 2 let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.

Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny.

Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží.

Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

U věcí prodávaných za nižší cenu dodavatel neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána.

Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době.

V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

 • Odstraněním vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci
 • Bezplatné odstranění vady opravou
 • Přiměřenou slevu z kupní ceny
 • Vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy

Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určení k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje (emailovou adresu, telefonní číslo), popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.

Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.

Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

Kupující se povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od doručení zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.

O reklamaci rozhodne prodávající ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit, ale nebrání řádnému užívání výrobku, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.

Záruka za jakost se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. V případě neoprávněné reklamace se záruka za jakost neprodlužuje.

Prodávající bude informovat kupujícího o vyřízení reklamace prostřednictvím SMS, telefonicky nebo e-mailem.

Po vyřízení reklamace prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Pro případ zamítnuté reklamace prodávající vydá kupujícímu písemné odůvodnění tohoto zamítnutí.

Adresa pro zasílání reklamací
Svoboda – Fraňková, spol.s.r.o., Čeradice - sklad chmele, 438 01 Žatec.

U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz, příp. https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Kupující může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

8. Ochrana osobních údajů
Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího. Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Osobní údaje kupujícího jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje kupujícího prodávající nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje kupujícího předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží a Heureka, které se předávají informace za účelem odeslání dotazníku spokojenosti. Kupující souhlasí s následným zasláním dotazníku od Heuréky.

V souvislosti s Nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27.dubna 2016, obecného nařízení o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů prodávající prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů kupujícího a zároveň prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

Kupující potvrzuje, že se seznámil s ochranou osobních údajů prodávajícího a dává souhlas se zpracováním osobních údajů.
Celé prohlášení je k dispozici zde.

9. EET
Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin. Tržby eviduje prodávající v běžném režimu.

10. Závěrečná ustanovení
Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném www.svoboda-frankova.cz v den uskutečnění objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto něco jiného.

Platné od 01.01.2021.
Aktualizace 23.01.2023.