O nás

Společnost Svoboda-Fraňková, spol. s.r.o. byla založena 6. prosince 1995 zápisem do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem.

Hlavním předmětem činnosti společnosti je obchod se žateckým chmelem ze všech oblastí České republiky. Dodáváme chmel ve všech stupních zpracování – lisovaný, granulovaný (PE 90, PE 45). Nabízíme všechny v České republice pěstované a registrované odrůdy.

Zákazníky naší společnosti jsou převážně tuzemské pivovary, ale i odběratelé z Německa, Japonska, USA, Ruska, Ukrajiny, Vietnamu, Slovenska, Mexika, Islandu, Uzbekistánu aj.

Pro potřeby tuzemských pivovarů dováží naše společnost dovozové chmele (ve všech stupních zpracování) a extrakty – jedná se především o německou a americkou provenienci. Dále dodáváme dovozovou francouzskou křemelinu Clarcel (ve spolupráci s firmou Raven Trading s.r.o.) i tuzemskou křemelinu (ve spolupráci s firmou LB MINERALS s.r.o.). České slady z humnové sladovny v Záhlinicích, dále nabízíme kvasnice firmy Fermentis pro svrchní a spodní kvašení piva, slady firmy Weyermann a prostředky pro čištění a dezinfekci v pivovarech firmy ASIRAL.

Společnost disponuje vlastním skladem chmele (bývalá sušárna chmele), kde se skladují především veškeré obchodující komodity a dále rovněž potravinářské zboží.
Součástí skladu jsou klimatizované boxy s řízenou teplotou +5°C, optimální pro skladování a zpracování chmele.